Inhoud alstublieft

image_pdfimage_print

– Blog –  ‘Rituele dans’, kopt Parool, ‘Stratego’, zegt NRC en de Volkskrant noemt het ‘Het grote pokerspel’. Oftewel de poppetjes zijn aan het dansen rondom de kabinetsformatie. Uit deze termen blijkt de zwakte van de Nederlandse politiek die zich ook al in de verkiezingsstrijd manifesteerde. Het gaat om de hoofden, niet om de inhoud. Wie kan in een debat de ander het beste afbluffen? Wie wint het spel? En dan wordt het kwartetten wie het met wie gaat doen.

En nog steeds wordt bijna overal in de beetje ouderwetse tegenstelling links rechts gesproken. Dan is de vraag natuurlijk vooral: moet GroenLinks wel of niet meedoen?

Zou het niet beter zijn met de inhoud te beginnen? Voor veel mensen is duidelijk dat duurzaamheid een belangrijke pijler van het komende beleid moet zijn. Dat is geen links recht tegenstelling. Hoe moeilijk is het om daar een aantal hoofdpunten over af te spreken die een breed draagvlak hebben?

Aanpak kolencentrales door, liefst Europees gecoördineerd, de meest vervuilende centrales te sluiten. Belasting op arbeid verlagen en op vervuiling verhogen, investeren in duurzame energie en energiebesparing door onder meer isoleren van woningen en gebouwen. En zijn we bereid voor vlees het hoge BTW tarief te betalen?

Maar vergroening kan niet het enige thema van een nieuw kabinet zijn. De sociaal economische tweedeling in de samenleving wordt steeds groter en is één van de redenen voor de opkomst van het populisme. In de Volkskrant van 22 maart staat dat ruim een half miljoen mensen de huur van hun huis nauwelijks meer kan betalen, mede door forse stijging van de huur van sociale woningen. Eén van de oorzaken daarvan is de verhuurdersheffing van 1,7 miljard euro die de woningcorporaties door de VVD/PvdA regering kregen opgelegd. Afschaffing van die heffing kan helpen huizen ook voor de laagste inkomens betaalbaar te houden.

En bij die laagste inkomens zit natuurlijk een probleem. Naar schatting leeft bijna een miljoen Nederlanders op of onder de armoedegrens, zelfs als ze werken. En groeit één op de tien kinderen op in armoede. Daar moet dus iets aan gebeuren, bijvoorbeeld door het minimumloon te verhogen of premies en belasting voor de laagste inkomens te verlagen. Dat laatste zou ook bijdragen aan extra banen voor lager opgeleiden die nu door de opkomst van robots dreigen te verdwijnen.

Ook bestaat brede steun voor investeringen in het onderwijs. Hoe kan dat beter dan door te investeren in docenten in het basis en voortgezet onderwijs? Die blijken doorgaans veel meer uren te werken dan waarvoor ze worden betaald en zoeken gedemotiveerd ander werk. Hogere salarissen maken het werk in het onderwijs aantrekkelijker. Bovendien werken veel vrouwen in het onderwijs in deeltijd  die daardoor vaak een karig inkomen hebben. Hogere salarissen helpen zodoende ook tegen sluimerde armoede onder deeltijd werkende vrouwen, vaak alleenstaande moeders.

Als over deze punten afspraken te maken zijn, is de kabinetsformatie al een aardig stapje verder, zeker als een commissie van wijze vrouwen een slim plan gaat opstellen hoe op langere termijn de zorg moet worden georganiseerd en betaald.

En die twee miljard  euro die Rutte beloofde voor de ouderenzorg claimen we gewoon!

Dus heren, stop met stoelendansen en ga aan het werk. We willen inhoud zien!

Dirk de Hoog