Waterstof is een progressief journalistiek platform dat de linkse leegte te lijf gaat en antwoorden wil formuleren op uitdagingen van deze tijd. Waterstof werkt aan een hedendaags verhaal over vrijheid, gelijkheid en solidariteit, daartoe geïnspireerd door de rijke tradities van het progressieve denken: de vrijzinnigheid, de sociaaldemocratie en het sociaalliberalisme. Waterstof onttrekt zich bewust aan bestaande politieke scheidslijnen en neemt een onafhankelijke positie in tegenover politieke partijen en andere organisaties. Onze signatuur is het sociaalindividualisme: iedereen moet zich in vrijheid en met bestaanszekerheid kunnen ontplooien, in zelf gekozen gemeenschappen, zonder anderen te schaden. Daarbij is een duurzame economie ons richtpunt.

Historie

Waterstof komt voort uit de Waterlandbeweging. In december 2004 kwam Waterland naar buiten met een website en een oprichtingsmanifest, dat in kortere vorm verscheen in de Volkskrant. Vanaf februari 2005 verschijnt Waterstof, als tweemaandelijks politiek e-zine dat via email aan rond drieduizend abonnees wordt verstuurd. Waterstof bevat opiniestukken en essays over issues als een duurzame toekomst, hedendaags feminisme, islam en politiek, links paternalisme, uitdagingen van het populisme, Nederlandse identiteit, onderwijs, veiligheid, cultuur en de toekomst van Europa. Om pragmatische redenen richt Waterstof zich vooral op ontwikkelingen in Nederland, natuurlijk met oog voor de internationale context.

De nieuwe website is online sinds november 2015. Naast het e-zine, verschijnen ook ‘tussendoor’ regelmatig artikelen en blogs. Waterstof wordt gemaakt door vrijwilligers.