Blog Archive

Steenrijk, straatarm

– Blog –’Hoeveel paar schoenen heeft Maxima, denk je?’ De medewerkster van het kleine

Nationaliseer de tabaksmaffia

– Blog – Ieder weldenkend mens zal het er inmiddels mee eens zijn dat

Zondagsrust

– Blog – Ik woon, na jaren in de Randstad te hebben gewoond, in

Eigen risico tombola

– Blog – Ongeveer anderhalf jaar geleden kreeg ik pijn in mijn rechterbeen. Een

De yum

– Blog – Het is de yum, weet ik sinds een week. De yum

Klein afval

– Blog – Toevallig kom ik zo nu en dan op het toilet van

De Dove Witte Man

– Blog – Oké dan, we hebben een nieuwe regering. Eentje waar de heren

I Sverige

– Blog –  De winkelbediende die me helpt, hupt van zijn hielen op zijn

Duisenberg

– Blog – ‘McCarthy’, dacht ik toen ik over zijn benoeming hoorde. En bijna