Redactioneel #82 Lente

image_pdfimage_print

Het gaat goed met Nederland. De economie bloeit, de werkloosheid daalt en de staatsschuld neemt af. Voor het eerst sinds 2008 zijn meer mensen optimistisch over Nederland dat pessimistisch meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau 30 maart. Vorig jaar vond nog 35 procent van de Nederlanders dat het de goede kant op gaat, nu is dat bijna de helft. Ook is het vertrouwen in de rechtspraak, Tweede Kamer en regering gestegen. Het gemeentelijke bestuur krijgt zelfs van 79 procent een voldoende, hoewel veel mensen sceptisch zijn over de decentralisatie van het sociale domein.

Maar met links gaat het slecht. De PvdA, GroenLinks en SP samen hebben zeker geen verkiezingsoverwinning geboekt. En hoe links c.q. progressief D66, de Partij voor de Dieren, Denk en Bij1 zijn, zal de toekomst leren.

Ondertussen neemt de tweedeling in de samenleving toe. Het inkomen uit arbeid neemt af ten gunste van inkomen uit vermogen. In de (thuis)zorg bestaan voor ouderen, chronisch zieken en mensen met psychische aandoeningen forse problemen. In de grote steden zijn woningen voor starters en mensen met zelfs een modaal inkomen onbetaalbaar geworden. Zo’n derde van de inwoners in Nederland heeft te maken met een opeenstapeling van (sociaal-economische) problemen. En door de energietransitie zullen de komende jaren de lasten voor veel mensen stijgen.

Een kleine geruststelling is dat uit het genoemde onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat het aantal mensen dat armoede als probleem in de samenleving ziet van zeven procent is gestegen naar 12.

En wellicht dat nu eindelijk weer eens serieus wordt nagedacht over linkse en progressieve samenwerking. Her en der klinkt die roep dat het nu echt moet gaan gebeuren, bijvoorbeeld door gezamenlijke programma’s voor de verkiezingen volgend jaar voor de Provinciale Staten te maken. Die verkiezingen zijn natuurlijk ook belangrijk voor de samenstelling van de Eerste Kamer. Maar de kans dat links daar een meerderheid gaat halen om tegenwicht aan het kabinet te bieden lijkt me buitengewoon klein. Zeker als de politieke versnippering zich ook over de provincies gaat verspreiden. Zo goed staat links er niet voor tenslotte.

Dat geldt ook voor Waterstof. Het is niet voor niets dat de vorige nieuwsbrief een half jaar geleden is verstuurd. De erg kleine redactie heeft te maken met ziekte, mantelzorg, ontslag, drukke combinatie van werk en zorg, sterfgevallen in de familie. Daardoor zijn er ondanks de goede wil, niet heel veel artikelen geproduceerd.

*Nu en dan een blog, https://www.waterstof-ezine.nl/category/blog/

*Een aantal artikelen over Heineken in Zuid- Afrika. https://www.waterstof-ezine.nl/de-bittere-nasmaak-van-heineken-in-zuid-afrika-deel-3/

*Geleende verhalen van andere sites zoals over het referendum van de Fusie   https://www.waterstof-ezine.nl/het-referendum-als-vals-dilemma/  en over nieuwe Europese wetgeving over particuliere bankrekeningen https://www.waterstof-ezine.nl/nieuwe-wetgeving-morrelt-aan-de-privacy-van-je-bankrekening

*En gelukkig plaatsen we regelmatig essays van Jelle Jeensmahttps://www.jeensma.com/

Onder meer over de Brexit https://www.waterstof-ezine.nl/achter-de-brexit-gaat-een-idee-over-europa-schuilen de achteruitgang van de universiteitsbladen nu het ooit roemruchte Folia van de UvA alleen nog maar digitaal bestaat. https://www.waterstof-ezine.nl/nieuwe-kansen-voor-campuspitbull/

Op onze facebookpagina verschijnen bijna dagelijks relevante artikelen uit andere media, plus natuurlijk onze eigen nieuwe producties. https://www.facebook.com/waterlandstichting

Alles bij elkaar zeker de moeite waard, maar om in de toekomst progressieve bubbels te blijven produceren hebben we schrijf- en denkkracht nodig. Dus stuur je bijdrage aan de redactie of misschien wil je zelf wel de redactie komen versterken! redactie@waterstof-ezine.nl

Namens de redactie,

Dirk de Hoog

De tekening bij deze nieuwsbrief is gemaakt door Floris Solleveld.