Redactioneel Waterstof # 77

– Dirk de Hoog –Werk aan de winkel 

Welkom in Nederland

Vroeger, hoe lang geleden, was 1 mei DE feestdag van links in Europa. Nu bestaat voor de dag van de arbeid, zeker in Nederland weinig aandacht. De manifestatie van de FNV haalde nog wel enige aandacht in de media, maar alleen vanwege de vraag of er kermisattracties in het Amsterdamse Oosterpark mochten staan vanwege beschadiging van het nieuw aangelegde grasveld.

Nu lijkt politiek door de media gereduceerd te worden tot een, al dan niet, vermakelijk evenement. Kijk naar de berichtgeving over het GroenLinks congres. Jesse Klaver wordt beschreven als de nieuwe sterspeler van links. Is de jonge held attractief genoeg om veel stemmen binnen te halen? Maar een grondige discussie over de inhoud van een breed gedragen progressief verkiezingsprogramma ontbreekt nagenoeg. Terwijl daar natuurlijk alle aanleiding toe is nu de PvdA af lijkt te stevenen op een historisch dieptepunt. En hoe we het ook wenden of keren, die partij is natuurlijk na de tweede wereldoorlog dè drager van de sociaal-democratie in Nederland.

Nu is de sociaal-democratie in heel Europa in crisis en populistisch rechts juist aan de winnende hand. Zie het succes van Norbert Hofer bij de verkiezingen in Oostenrijk, de stand van Wilders in de Nederlandse peilingen en de opmars van het Front National in Frankrijk.

Werk aan de winkel dus voor alle progressieven. Hoe te voorkomen dat rechts in Europa echt aan de macht komt met een nationalistische agenda?

Er zijn tekenen van hoop, die ook in deze aflevering van Waterstof terug te vinden zijn.

Zo laat Femke Roosma zien dat er nog steeds een groot draagvlak bestaat voor het idee van een verzorgingsstaat in haar artikel Voor wie is de verzorgingsstaat?

Europarlementariër Bas Eickhout schetst in zijn boek Klimaatmores de contouren van een langzaam maar zeker opkomend Europees duurzaamheidsbeleid.

Annemiek Onstenk beschrijft in haar blog dat steeds meer mensen zelf het initiatief nemen om te werken aan een duurzame samenleving waar mensen in vrijheid kunnen leven.

Die vrijheid is natuurlijk niet vanzelfsprekend en onomstreden. Daarover schreef Paul Teule een boek waarop hij nog even op reflecteert om te komen tot een nieuwe visie op vrijheid.

Maar er zijn ook zorgwekkende ontwikkelingen. In Zuid-Afrika worden voormalige voorlieden van het verzet tegen de apartheid nu weggezet als vijanden van de staat, nota bene door hun eigen voormalige comrads. Bart Luirink legt uit.

En een oplossing voor de oorlog in het Midden Oosten, met name Syrië, lijkt erg ver weg volgens Gert Jan Geling. Hij vindt dat het westen niet de schuld van de crisis aldaar op zich moet nemen. Dit artikel verschijnt volgende week op de site.

Leuker is dat we  voor het eerst een blog hebben van Marjolein Burgerhout . Deze gaat over de dubbele houding van de moderne stadsmens tegenover de natuur

Genoeg te lezen dus weer in Waterstof.

Maar Waterstof gaat veranderen. Tot nu toe is het verschenen in de vorm van een e-zine, wat nog erg doet denken aan papieren magazines, namelijk de lezer in één keer een stapel artikelen toegestuurd krijgt. Daarom zullen we voortaan artikelen verspreid over de tijd op onze site Waterstof-ezine.nl plaatsen en middels een nieuwsbrief u ongeveer om de zes weken informeren over de nieuwste ontwikkelen en recent verschenen publicaties. Bovendien worden nieuw verschenen artikelen aangekondigd via onze facebookpagina www.facebook.com/waterlandstichting

Een voorproefje van deze werkwijze heeft u de afgelopen weken kunnen zien in de vorm van blogs die met enige regelmaat worden gepubliceerd.

Maar Waterstof blijft natuurlijk op één punt hetzelfde. We schoppen aan tegen alle heilige huisjes, zoals Eveline Jordens in haar gedicht bepleit.

Wie een bijdrage aan Waterstof wil leveren kan copy sturen naar redactie@waterstof-ezine.nl Financiële steun is zeer welkom op bankrekening NL04 INGB 000 30298 40 t.n.v. Stichting Waterland Amsterdam, want zonder een beetje poen kunnen wij het ook niet doen.

Namens de redactie

Dirk de Hoog

Aan deze aflevering werkten verder mee:

Rozemarijn Esselink
Liesbeth Kesseler
Josip Kesic
Renske den Boon
Mariëtta Goossens (web)
Floris Solleveld (tekening)