Redactioneel #75

 – Annemiek Onstenk –

Fort Europa (verkleind)We hebben, als wereldbevolking, meer met elkaar te maken dan we denken. Zoals miljoenen Europeanen vorige eeuw naar Amerika en andere continenten vertrokken, op zoek naar een beter bestaan, komen mensen uit andere werelddelen nu naar hier. Vluchtelingenstromen in onze richting ontstaan ook in regio’s waar onder andere Europese machten hun aandeel in oorlogen, grens- en etnische conflicten hebben (gehad), zoals in voormalige koloniën. Ook uit Afrikaanse landen vertrekken sinds jaar en dag jonge mannen en, minder, vrouwen naar Europa, vanwege klimaatverandering, roofkapitalisme, corrupte regimes en wereldhandelsbelemmeringen. Ondanks het feit dat grote delen van Afrika zelf booming zijn en men de blik steeds meer richt op China (en vice versa).

In deze Waterstof een aantal artikelen over de verwevenheid van Nederland met de rest van de wereld. Om te beginnen over achtergronden van en solidariteit met vluchtelingen. Maar ook over zogenoemde ‘stamverwantschap’ met Zuid-Afrika, die niet alleen rechts-nationalistisch Nederland beroert. Onze columnist in dat land bericht over hedendaagse protesten, van studenten in Zuid-Afrika. Zelf blikken we terug op de studentenprotesten tegen het rendementsdenken op de Nederlandse universiteiten. Over IS plaatsen we een blog van de correspondent van Waterstof in Parijs en een artikel over de aantrekkingskracht van het kalifaat op jonge radicale moslims. Dichter Tijdelijke Toon stuurde Waterstof een gedicht over angst voor asielzoekers.

Behalve aan historische boemerangs en culturele clashes, besteden we aandacht aan het economisme van Jesse Klaver, de onderwaardering voor werk op mbo-niveau en (gedwongen) werken onder je niveau of als raamprostituee.

Waterstof heeft een nieuwe site, met dank aan Mariëtta Goossens en een nieuw logo voor de Waterblog, met dank aan tekenaar TRIK. De redactie is, door promoverende en hun geluk in het buitenland zoekende leden (met dank voor hun bijdrage!) op zoek naar versterking. Ben je thuis op terreinen als zorg, democratie, duurzaamheid, economie of een van onze andere, regelmatig terugkerende onderwerpen, join us op (wereld)reis.

Om e-zine Waterstof nieuwe stijl kosteloos aan zoveel mogelijk geïnteresseerden te kunnen blijven toesturen, hebben we ook betalende lezers nodig. We zoeken honderd abonnees voor tien euro per jaar. Crowdfunding dus. Of je nu geld verdient als water of niet, zet aarzelingen opzij en stort op rekening NL04 INGB 000 30298 40 t.n.v. Stichting Waterland Amsterdam.