Participatie Archive

Journalisten wijzen in domineesland graag de weg

Nederlandse kranten zijn op Angelsaksische leest geschoeid: feiten worden gescheiden van opinies. Daarnaar wordt

Voor wie is de verzorgingsstaat?

Economie – Femke Roosma – Europese burgers steunen nog steeds het idee van een verzorgingsstaat. Maar omdat

Affectief burgerschap als een slecht huwelijk

Participatie   – Charlotte Albers – De participatiesamenleving lijkt op een slecht huwelijk, niet

Red de verzorgingsstaat! Neem een vluchteling in huis

 –  Andrea Speijer-Beek en Rik Kleinsmit – ‘Elke vorm van solidariteit kan alleen maar tot