Diversiteit Archive

De eigen aardigheden van jongens

– Diversiteit – Het debat rond de SIRE campagne Laat jij jouw jongen wel

Portret van een ongedocumenteerde moeder

-Diversiteit- Gemeentes mogen illegaal in Nederland verblijvende mensen niet aan opvang en onderdak helpen.

Aanpak radicalisering gedoemd te mislukken

Diversiteit – De gemeente Amsterdam zet sleutelfiguren in om een gematigde interpretatie van de

Manifest tegen de wapenwedloop van wantrouwen

“We moeten ons niet via religieuze en ideologische scheidslijnen uit elkaar laten spelen in

Passend onderwijs voor vluchtelingenkinderen

– Diversiteit – Wat weten we en, vooral, wat weten we niet? Onderwijs aan

Manifest tegen de wapenwedloop van wantrouwen

– Diversiteit – Democratie – redactie Waterstof – We moeten ons niet via religieuze en

Red de verzorgingsstaat! Neem een vluchteling in huis

 –  Andrea Speijer-Beek en Rik Kleinsmit – ‘Elke vorm van solidariteit kan alleen maar tot

Eerlijk delen

 – Annemiek Onstenk – ‘Natúúrlijk vangen we asielzoekers op die met kleine kinderen de

Voorbij het migratiebeleid

Lieke Wissink De overheid moet in opvang van migranten voorzien[1], ook als ze uitgeprocedeerd